Wednesday, March 10, 2010

De Origine

Äsch, har en bunt länkar till, sålunda ytterligare en länkdump:

- Årets bok har släppts: Hecatompolis Suionum : Svenskarnas hundra städer av stormaktstidens egne Olof Hermelin, och denna utgivning ar i sanning ett samarbetsprojekt:

"
Den latinska texten har rekonstruerats från den svårlästa handskriften av professorerna Bengt E. Thomasson och Hans Helander. Professor Tore Wretö har översatt dikterna till svenska och författat en introduktion till verket. Hans Helander har dessutom skrivit en kommentar som belyser Hecatompolis inspirationskällor och plats i den samtida litteraturen."

Det hela har sin upprinnelse i en tidningsartikel, vilket man kan läsa om man kan läsa i en gammal SvD:

"I en intervju i SvD för snart två och ett halvt år sedan berättade den pensionerade litteraturprofessorn Tore Wretö om sin översättning av en fransk 1700-talsskrift. Det var ett kraftprov, inte minst med tanke på att Tore Wretö är blind sedan början av 1990-talet, och han hade inga planer på några nya projekt.
Men så fick han en idé. Han kände till en handskrift på latin från 1600-talet, en diktsvit med titeln Hecatompolis Suionum skriven av en viss Olof Hermelin. Dikterna, som är avfattade på det antika versmåttet elegiskt distikon, är 101 till antalet, och handlar om lika många städer i det stormaktstida Sverige."

Vi som varit i Enköping måste ifrågasätta sanningshalten i Hermelins skrift:

"Några riktiga stadsporträtt kan man knappast tala om, sanningen att säga lägger Hermelin ofta mer krut på att skildra omgivningarna än själva staden. Ta till exempel Enköping, som faktiskt inte beskrivs med ett ord, men som enligt skalden är belägen i en trakt av elyseisk skönhet, där blomstergudinnan Flora strövar i lunderna, najader leker i sprittande böljor, och fruktbarhetsgudinnan Ceres dansar över odlingsmarken.
– Ja, Enköping dryper verkligen av paradisvisioner, säger Tore Wretö.
– Hermelin ägnar sig ju genomgående åt skönmålningar. Några oår förekommer ingenstans. De enda mörka sidorna är den förstörelse som har drabbat en del städer genom brand och krig. Han var mycket politiskt korrekt."

- En annan bok som verkar intressant är Draksådd. Den grekiska tragedin som politiskt tänkande som tydligen ska komma senare i vår.

- Ytterligare en utmärkt artikel i autonomi-frågan, från doktorandperspektiv, denna gång i Västerbottens-Kuriren:

"För att garantera forskarutbildningens och de enskilda doktorandernas rättssäkerhet är det viktigt att det övergripande ansvaret för kvalitet och uppföljning, liksom principiellt viktiga beslut, inte kan överföras till enskilda beslutsfattare. Likaså är det viktigt att ansvar och beslut inte organisatoriskt läggs allt för nära den enskilde doktoranden.

Om doktoranden blir mer beroende av sina handledares gunst för att kunna fullfölja sin utbildning äventyras just den frihet i forskningen som regeringen säger sig vilja stärka"

Och så ett blogginlägg om hur den debatten formats av uppdelningen i Väst och Öst-Rom:

"Som bekant var romarriket inte ett utan två, öst och väst. Ägandeförhållanden under romarrikets glansdagar och senare feodalismens effekter på människor såg olika ut i de olika delarna av riket. Det märks inte minst i dagens debatt om autonomisering av institutioner för den högre utbildningen."

No comments: