Friday, October 28, 2005

Sortes Vergilianae

Det var redan under antiken bruk att vid behov av vägledning och profetsia på måfå sätta fingret i Aeniden, och sedan tyda de verser där man av slumpen hamnat. Detta var ett begrepp, Sortes Vergilianae, och detta bruk fortsatte in i modern tid. (Aeniden ersättes i viss mån av Bibeln i och med kristnandet, men Vergilius levde kvar som profet länge)

Jag är nu i slutet av fjärde boken av Aeniden och i min utmärkta skolpojkskommentar från 1895, berättas det runt raderna 615-620 att den olycklige Karl I/Charles I av England fick upp just dessa då han försökte sig på Sortes V.

at bello audacis populi vexatus et armis,
finibus extorris, complexu avolsus Iuli
auxilium imploret videatque indigna suorum
funera; nec, cum se sub leges pacis iniquae
tradiderit, regno aut optata luce fruatur,
sed cadat ante diem mediaque inhumatus harena.

Otäckt passande, Charles I ansattes i sanning av av krig (bello...vexatus), slets från sina barn (avolsus), bad förgäves om hjälp (auxilium imploret), såg de sinas ovärdiga död (indigna suaorum funera), dog tidigt (ante diem) och kan väl i viss mån sägas ha legat obegravd i sanden (inhumatus harena).

Allt om Karl I:
http://www.royal.gov.uk/output/Page76.asp

Försökte göra Sortes över min doktorandplats men fick II:453:

Limen erat caecaeque fores et peruius usus
tectorum inter se Priami, postesque relicti
a tergo, infelix qua se, dum regna manebant,
saepius Andromache ferre incomitata solebat
ad soceros et auo puerum Astyanacta trahebat.

(Ung. i Björkesons översättning: Baktill fanns det en hemlig dörr, och en gång varigenom alla gemak i Priamos' slott förbands med varandra. Oledsagad kom här den sorgsna Andromache ofta, när ännu riket bestod, till svärföräldrarnas boning, förande med sig tii farfaderns knä Astyanax, gossen.)

Svårtolkat. Är Göteborg min hemliga dörr, då jag alltid tänkt mig doktorera i U-a? Att alla gemak förbinds med varandra, detta kan leda till annat, jag blir ej isolerad från övriga klassiska institutioner? Oledsagad, jo, jag flyttar ensam, men sorgsen, det låter inte bra.
Och svärföräldrar och gosse? Jäklar. Alltså, ett icke långlivat äktenskap, "när riket annu bestod", med avkomma är vad jag har att vänta mig i Göteborg.
(Anspelningen Astyanax* är doch för otäck att ens tänka på.)

Är det någon som har en alternativ tolkning?

Försök själva med Sortes! Mkt enkelt!
Själv föredrar jag dock "Magic eightball" för min framtidsångest, den har aldrig fel!
http://www.creamy.org/eightball/

*Astyanax kastades ner fån Trojas murar av den otäcke Odysseus (jodå, jag står på Trojanernas sida) så att han inte skulle kunna hämnas sin fader, Hector.

Wednesday, October 26, 2005

Ita est

Det finns inget ord för "ja" på latin. Ska du svara jakande kan man säga t.ex. ita est, ita vero, sic eller etiam. Dessa uttryck skulle jag gissa kommer från den latinska dramatiken.
Man svarar alltstå typ "så är det" eller "i sanning så".

Ett annat ganska vanligt sätt är att upprepa det aktuella ordet på ett bekräftande vis, så på frågan - Solusne venisti? (Kom du ensam?), svarar man sålunda -Solus (Ensam/Ja) om så nu var fallet. Eller så återanvänder man verbet: -Vidistine eum? (Såg du honom?), och om man nu gjort det svarar man -Vidi (Jag har sett [honom]/ja).

Man kan även använda sig av s.k samtyckesverb, assentiri-samtycka till ngt, så man kunde svara -Assentior (Jag samtycker), eller annuere (Nicka bifallande).

Jag har även för mig att man kan använda Placet (Det behagar) , men detta grundar sig mest på världshistoriens mest romantiska frieri, för att fortsätta vårt Sayers-tema, nämligen Lord Peter Wimseys slutligen lyckade frieri till Harriet Vane på sista sidan av "Gaudy Night":

"With a gesture of submission he bared his head and stood gravely, the square cap dangling in his hand. ‘Placetne, magistra?’ [Och hon ba'] ‘Placet.’"

(Nu vet ju visserligen alla att det är den akademiska ritualen som anspelas på, det är inte latinet som är huvudsaken, men jag föreställer mig gärna att hon svarar ja just då det hela sker på latin. Jag skulle inte avböja ett sådant. Läs mer om frieriets akademiska kontext: http://www.cluelass.com/Guide/FAQTrivia.lasso)

Nåväl, jag har tackat ja till Göteborg, jag gjorde det dock på ren svenska.

Tuesday, October 25, 2005

Fer auxilium!

De vill ha mig i Göteborg.
Vad nu?
Hjälp!

Monday, October 24, 2005

Citharae Hispanicae pulsator

Såg Bob Dylan dokumentären på tv igår och vid en inzoomning på han high school yearbook kiunde man skönja att Bob minsann läste latin!
Föga förvånande om man tänker på han fantastiska, kompakta texter.


Vidare vill jag att alla i universum ska läsa Dorothy Sayers essä om att lära sig latin och fördelarna därav:

http://www.memoriapress.com/articles/sayers-intropage.html

Jag skulle gärna lägga ut den här, men den är för lång.

Har sovit för mycket, men nu, nu ska jag sätta mig med Vergilius.

Sunday, October 23, 2005

Vox Gothoburgensis

Och de pratar bra konstigt därborta! Jag har alltid trott det var en parodi och överdrift, göteborskan, men det är ju sant och verkligt.

Det gick inte så bra. Jag tror hon ansåg att jag hade för lite lingvistik för en språkvetenskaplig avhandling och för lite kunskap om den aktuella tidsperioden för en filologisk dito. Ack ja.
Har nu iaf besökt samtliga klassiska institutioner i Sverige!

Wednesday, October 19, 2005

Lingua Latina omnibus

Nu finns det ingen ursäkt längre för er icke latinkunniga. Med denna enkla och tillgängliga kurs kan ni alla bli goda latinister:
http://www.latinforalla.net/index.htm

Jag högaktar verkligen den store Staffan Edmar, skicklig läroboksförfattare tillika skapare av denna nätkurs, då han elegant förklarar varför man ska lära sig språket:

"Att enbart läsa latinska texter och ord i översättning kan jämföras med att lära känna
ett främmande land utan att besöka det: man hör andra berätta om det, man läser böcker om det, man ser filmer därifrån. Men som varje utlandsresenär vet är inte detta detsamma som att resa till landet självt. "

Quis fallere possit amantem?

Den odödlige Vergilius har ett sådant otroligt öra för talspråk, i synnerhet i Didos arga och sorgsna angrepp på Aenenas (som tänkte lämna henne utan att säga något, sedan gudarna beskyllt honom för att vara pussywipped, "uxorius", så nog förtjänar han det).
Hon far ut, hon rasar, hon anklagar honom, hon ber och bönar, och alla som någonsin haft ett förhållande som inte slutat på bästa sätt kan utan tvivel känna igen sig.
Det som på något sätt gör det hela så läskigt realistiskt är hennes lilla framviskade "Mene Fugis?"- Eller flyr du från mig?- efter de högtravande ederna. Oh, så bra!

Rubriken, Quis fallere possit amantem?-Vem kan lura någon som älskar?- är vad Vergilius retoriskt undrar då han beskriver hur Dido snabbt fattar misstankar, trots att Aeneas försöker ombesörja avgärden i hemlighet. Vergilius har väl både rätt och fel dår, visst kan man emellanåt snabbt känna av om något är skevt, men, finns det något mer lättlurat än en nyförälskad? (Sade hon bittert)

Pudor reginae

I min fantastiska skolpojksutgåva av Aeniden (med klumpiga marginalantecknigar av gossehand) från 1895, finns denna förklaring till "pudor" (hederskänsla, blygsel, skam, kyskhet, ärbarhet):

Pudor is that feeling of shame which rises from self-respect.

Kontexten är att Didos syster Anna har just uppmanat henne att lämna sin kyskhet (pudor) and take a chance on Aeneas.
Och det gör hon minsann, hela naturen ylar och dånar när de äntligen får till det. I en grotta.

Saturday, October 15, 2005

Aquae effluvium

Man vet att man har mycket att tänka på när man är uppe och rensar sin avloppsbrunn (ick) klockan halv fyra på morgonen.

Jodå, göteborgarna har tydligen tänt till på min undregivenhet, jag har ombetts komma ner för "samtal" i nästa vecka. Dett ger upphov till oro och ångest på så många plan; för att dörja med det stora, så aktualiserar det min ständiga inre konflikt rörande neo-latin versus senantikt dito, därpå följer, per automatik, det där med att stå fast vid sitt projet, och förstås, sina ideal. Sedan är de de mindre bekymmren, har jag något vettigt att säga vid ett sådant här samtal, kommer de bli besvikna, vad innebär ett sådant här samtal, är det många kanditater som de samtalar med, eller bjuder de bara ner mig för att kunna bevisa att de sökt efter en extern kandidat, innan de tillsätter en lokal förmåga, hur mycket Jordanes hinner jag läsa in över helgen, och mest brännande, kommer jag kräkas ombord X2000, samt vad ska jag ha på mig?

Det gäller bara att inte få en massa förhoppningar.
Ska nu roa mig med att skura undersidan av golvbrunnsgallret.

Tuesday, October 11, 2005

Irrumare

Nåväl, har redan fått ett visst gensvar på min ansökan till Göteborg. Dock, de hatar mitt projektförslag. De ogillar neo-latin. Det är inget fel på neo-latin i sig, men...
Senantikt ska det vara. Jag mottog en lista på diverse idéer och fick frågan om något av detta föll mig i smaken. Jodå, allt såg hemskt spännande ut, men...

Det hela handlar väl om passion. Jag svärmar ganska rejält för neo-latinet och har inriktat mig mot det mer och mer de senaste åren, och det skulle kännas konstigt att överge detta då Göteborgs anslagens siren-sång pockar. Ska man fejka lusta gentemot ett ämne som aldrig tidigare tänt en det minsta? Kättjan kan ju vakna med tiden.

Så resonerade och resonerar jag. Skrev sålunda ihop ett väldigt enthusiastiskt och kanske en gnutta krypande svar och lider nu vissa kval över mitt svek mot neo-latinet.
Hade sålunda ett långt ångestsamtal med min frater, tillika ständiga musa, där jag efter min långa litania om att sälja sig och överge principer, förklarade:
-"....det känns som jag står där framåtböjd, och särar på skinkorna och ropar ta mig, ta mig till Göteborgarna."
-"Men," svarar då min kloke bror, "är det inte vad latin handlar om, egentligen?"

Monday, October 10, 2005

Leges militares

Något som jag snubblade över häromdagen. Man undrar vem som suttit och knåpat ihop detta:

Murphy's Laws of Combat - put to Latin.

If the enemy is in range, so are you.
Si hostes visibilis, etiam tu.

Incoming fire has the right of way
Missiles invenientes semper potestatem viae habent

Don't look conspicuous, it draws fire
Noli eminere, catapultas allicies

There is always a way
Putamus viam semper esse

The easy way is always mined
Via perfacilis laqueis semper plena

Try to look unimportant, they may be low on ammo
Conare nullius momenti videri fortasse missilibus careant

Professionals are predictable, it is the amateurs who are dangerous
Peritissimos semper praevidere possumus, rudi autem periculosi sunt

The enemy invariably attacks on two occasions: (a) when you are ready for them, (b) when you are not ready for them
Duobus temporibus oppugnant hostes: cum parati estis, et cum imparati estis

Teamwork is essential, it gives them someone else to shoot at
Collaboratio maximi momenti est, quia eis alterum scopum praebet

If you can't remember, the claymore is always pointed at you
Si id memini non potes, scutula dirumpens semper at te collineata est

The enemy diversion you have been ignoring will be the main attack
Negligentia hostium quam non coluistis primus impetus erit

A sucking chest wound is nature's way of telling you to slow down
Vulnus pectoris sugens ne properetis mos naturae dicendi est

If your attack is going well, you have walked into an ambush
Si impetus bene it, in laqueum incessistis

Never draw fire, it irritates everyone around you
Numquam catapultas allice, iram omnium concitabis

Anything you can do can get you shot, including nothing
Ex quocumque facere poteris te sauciabit, nihilo comprehenso

Make it tough for the enemy to get in and you won't be able to get out
Si hostibus difficile incedere facias tu quoque male extricabis

Never share a foxhole with one braver than yourself
Numquam fossam compartire cum viro tibi fortiore

If you are short of anything but the enemy you are in a combat zone
Si nihilo carueris nisi hostibus loco pugnae es

When you have secured an area, don't forget to tell the enemy
Si locum inexpugnabilis facias, memento hostibus de hoc profiteri

Never forget your weapon is made by the lowest bidder
Numquam obliviscaris tua tela facta ab eis qui minima liciti sunt

Mer sådant: http://miljokes.com/latinlaw.htm

Vad hade Caesar sagt?

Homines africi

Måste bara säga att den kommentar-spam man får är djupt underhållande.
Den stora favoriten är:

Hi, You have a nice blog and I believe that you DESERVE more in life; that is why you are receiving this today. Click NOW to know more on What Oprah Never Told Anyone today. Consider yourself MADE! Imagine the FREEDOM!!!
--Posted by Dating African People to latinbloggen

Jag missar uppenbarligen något. Tur att http://www.blackpeopleloveus.com/ finns.

Vita lis est

Ett klipp från http://www.uppsalanytt.se/news.asp?newsID=2400, för att reflektera min fortsatt muntra sinnestämning:

"Otrygg tillvaro för landets skuggdoktorander
Arbetskamrater som inte hälsar. En ständig oro för inkomsten. Utanförskap och otrygghet. Det kännetecknar vardagen för många av landets skuggdoktorander. Nu uppmärksammar Högskoleverket deras situation i en ny rapport.
En skuggdoktorand bedriver forskarstudier utan att vara antagen till en forskarutbildning. Han eller hon hoppas på att så småningom bli en riktig doktorand. Begreppet uppstod efter 1998 års reform av forskarutbildningen. Då infördes skärpta finansieringskrav för forskarutbildningen som innebär att en doktorands finansiering måste vara klar redan vid antagningen. Att tillåta skuggdoktorander är ett sätt för lärosätena att kringgå de skärpta reglerna.- Skuggdoktorander har en mycket svag ställning vid landets universitet och högskolor och kan lätt bli utnyttjade. Dessutom är det så att lärosäten med skuggdoktorander bedriver en olaglig verksamhet, säger Sigbrit Franke, chef för Högskoleverket.Det är omöjligt att veta hur många skuggdoktoranderna är eftersom de egentligen inte får finnas. Men i en undersökning som Högskoleverket genomförde 2003 uppgav många av landets doktorander att de påbörjat sin forskarutbildning innan de blev antagna. Även om inte alla dessa varit skuggdoktorander antyder detta att forskning i det fördolda inte är något ovanligt.Högskoleverket har nu genomfört en studie för att ta reda på mer om skuggdoktorandernas situation. Åtta skuggdoktorander har djupintervjuats. Gemensamt för dem alla är att de drivs av ett brinnande intresse för sitt ämne. Ofta är det en handledare inom grundutbildningen som har öppnat bakdörren till forskarvärlden genom att erbjuda dem möjligheten att påbörja forskarutbildningen utan att vara antagna.Intervjupersonerna känner tacksamhet gentemot sina handledare, samtidigt som de är frustrerade över sin situation. De måste själva ordna med sin försörjning genom att söka stipendier eller arbeta vid sidan av. Finanseringsfrågan utgör en ständig källa till oro och tar mycket tid från forskarstudierna. Dessutom har skuggdoktoranderna inget ekonomiskt eller socialt skyddsnät. Utanförskap är en annan baksida av deras vardag. Kollegerna låtsas inte om dem, de blir inte medbjudna på sociala aktiviteter och känner att de inte har rätt att använda institutionens utrustning.- Min förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka medvetenheten om skuggdoktorandernas situation och få till stånd en bred debatt om hur man kan lösa problemet, säger Sigbrit Franke.Högskoleverket kommer nu att gå ut med en förfrågan till alla universitet och högskolor om vilka rutiner de har för att kontrollera och förhindra förekomsten av skuggdoktorander."

Cogito sumere potum alterum. Ganymede, plus vini rubri!

Wednesday, October 05, 2005

Prima

Jag var häromveckan på kurs för att lära mig bli en bättre Brf-ordförande, och på denna kurs fick vi lära oss av den käcka föreläsande ekonomflickan i Lindex-dräkt och Pucci sjal i halsen, att en bostadsrättsordförande ska i sin styrelse var "primus inter pares". Vackert.
Man träffar onekligen på latin i det mest underliga sammnhang.

Ska försöka med lite Vergilius, men är utmattad av maktutövande bland mina likar.

Tuesday, October 04, 2005

Frustra

Ibland har man en vag känsla av att allt är förgäves, att ansökningar lämnas in utan hopp, att sidor skrivs utan tanke, verser läses utan resultat och att vissa långa smärtsamma konversationer hålls utan att leda någon vart.
Tyvärr är det bara att då bita ihop och tänka på att man har Scarlatti på stereon, Vergilius framför sig och drickbart rödvin i glaset; counting one's blessings.

LäserAeniden, är i mitten av första boken och vill bara citera en vers som reflekterar mitt muntra sinnelag:

...Cur dextrae iungere dextram
non datur, ac veras audite et reddere voces?

(ungefär: Varför ges det inte tillfälle [för oss] att gripa varandras händer och tala och lyssna med sanna röster? )

Monday, October 03, 2005

Dux femina facti

Ytterliga en ansökan in strax. Ska återigen iväg och kopiera löjligt mycket för en löjlig summa pengar. Detta är dock inte en ansökan, utan snarare en solidaritetshandling, för att visa att det finns folk som är intresserade av en doktorandplats. Etablera en efterfrågan, så att säga.

Låg och läste "Freakonomics" igår istället för att färdigställa ansökan (detta gjordes i ett koffeinrus i morse), och i det ytterst rara kapitlet om informationsspridning, där Ku Klux klan nyttjas som exempel, beskrivs bakgrunden till denna ordens namn. Jag har alltid hört att det skulle anspela på ljudet som uppstår då man spänner en hane, men det ska tydligen vara det grekiska kyklos sammanslaget med klan, till ära för grundarnas skotska arv. Dessa herrar var jurister och hade sålunda en klassisk bildning i botten.

Ska gå på seminarium samt försöka läsa Vergilius idag.