Wednesday, October 19, 2005

Pudor reginae

I min fantastiska skolpojksutgåva av Aeniden (med klumpiga marginalantecknigar av gossehand) från 1895, finns denna förklaring till "pudor" (hederskänsla, blygsel, skam, kyskhet, ärbarhet):

Pudor is that feeling of shame which rises from self-respect.

Kontexten är att Didos syster Anna har just uppmanat henne att lämna sin kyskhet (pudor) and take a chance on Aeneas.
Och det gör hon minsann, hela naturen ylar och dånar när de äntligen får till det. I en grotta.

No comments: