Friday, October 28, 2005

Sortes Vergilianae

Det var redan under antiken bruk att vid behov av vägledning och profetsia på måfå sätta fingret i Aeniden, och sedan tyda de verser där man av slumpen hamnat. Detta var ett begrepp, Sortes Vergilianae, och detta bruk fortsatte in i modern tid. (Aeniden ersättes i viss mån av Bibeln i och med kristnandet, men Vergilius levde kvar som profet länge)

Jag är nu i slutet av fjärde boken av Aeniden och i min utmärkta skolpojkskommentar från 1895, berättas det runt raderna 615-620 att den olycklige Karl I/Charles I av England fick upp just dessa då han försökte sig på Sortes V.

at bello audacis populi vexatus et armis,
finibus extorris, complexu avolsus Iuli
auxilium imploret videatque indigna suorum
funera; nec, cum se sub leges pacis iniquae
tradiderit, regno aut optata luce fruatur,
sed cadat ante diem mediaque inhumatus harena.

Otäckt passande, Charles I ansattes i sanning av av krig (bello...vexatus), slets från sina barn (avolsus), bad förgäves om hjälp (auxilium imploret), såg de sinas ovärdiga död (indigna suaorum funera), dog tidigt (ante diem) och kan väl i viss mån sägas ha legat obegravd i sanden (inhumatus harena).

Allt om Karl I:
http://www.royal.gov.uk/output/Page76.asp

Försökte göra Sortes över min doktorandplats men fick II:453:

Limen erat caecaeque fores et peruius usus
tectorum inter se Priami, postesque relicti
a tergo, infelix qua se, dum regna manebant,
saepius Andromache ferre incomitata solebat
ad soceros et auo puerum Astyanacta trahebat.

(Ung. i Björkesons översättning: Baktill fanns det en hemlig dörr, och en gång varigenom alla gemak i Priamos' slott förbands med varandra. Oledsagad kom här den sorgsna Andromache ofta, när ännu riket bestod, till svärföräldrarnas boning, förande med sig tii farfaderns knä Astyanax, gossen.)

Svårtolkat. Är Göteborg min hemliga dörr, då jag alltid tänkt mig doktorera i U-a? Att alla gemak förbinds med varandra, detta kan leda till annat, jag blir ej isolerad från övriga klassiska institutioner? Oledsagad, jo, jag flyttar ensam, men sorgsen, det låter inte bra.
Och svärföräldrar och gosse? Jäklar. Alltså, ett icke långlivat äktenskap, "när riket annu bestod", med avkomma är vad jag har att vänta mig i Göteborg.
(Anspelningen Astyanax* är doch för otäck att ens tänka på.)

Är det någon som har en alternativ tolkning?

Försök själva med Sortes! Mkt enkelt!
Själv föredrar jag dock "Magic eightball" för min framtidsångest, den har aldrig fel!
http://www.creamy.org/eightball/

*Astyanax kastades ner fån Trojas murar av den otäcke Odysseus (jodå, jag står på Trojanernas sida) så att han inte skulle kunna hämnas sin fader, Hector.

2 comments:

Melanie Alamo said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Erika said...

Den hemliga dörren - skuggdoktorerandet som (mer eller mindre) förbinder alla (?) fakulteter med varandra. Hade du verkligen handledare där, eller kände du dig inte rätt oledsagad?
Och nu får du så möjlighet att placera din blivande avhandling (sonen - tänk att det inte får vara en dotter!) i farfaderns (Göteborgs) knä.
Och vad gäller att kasta någon från muren så kan man väl säga att de gjorde det med din ursprungliga tidsepok. Eller?
Och man ska nog passa sig för att övertolka, det fick ju redan den stackars kung som gick över floden erfara ("när etc etc, kommer ett stort rike att falla"). Nej, håller med om att Magic 8-ball slår detta med hästlängder!