Monday, October 10, 2005

Vita lis est

Ett klipp från http://www.uppsalanytt.se/news.asp?newsID=2400, för att reflektera min fortsatt muntra sinnestämning:

"Otrygg tillvaro för landets skuggdoktorander
Arbetskamrater som inte hälsar. En ständig oro för inkomsten. Utanförskap och otrygghet. Det kännetecknar vardagen för många av landets skuggdoktorander. Nu uppmärksammar Högskoleverket deras situation i en ny rapport.
En skuggdoktorand bedriver forskarstudier utan att vara antagen till en forskarutbildning. Han eller hon hoppas på att så småningom bli en riktig doktorand. Begreppet uppstod efter 1998 års reform av forskarutbildningen. Då infördes skärpta finansieringskrav för forskarutbildningen som innebär att en doktorands finansiering måste vara klar redan vid antagningen. Att tillåta skuggdoktorander är ett sätt för lärosätena att kringgå de skärpta reglerna.- Skuggdoktorander har en mycket svag ställning vid landets universitet och högskolor och kan lätt bli utnyttjade. Dessutom är det så att lärosäten med skuggdoktorander bedriver en olaglig verksamhet, säger Sigbrit Franke, chef för Högskoleverket.Det är omöjligt att veta hur många skuggdoktoranderna är eftersom de egentligen inte får finnas. Men i en undersökning som Högskoleverket genomförde 2003 uppgav många av landets doktorander att de påbörjat sin forskarutbildning innan de blev antagna. Även om inte alla dessa varit skuggdoktorander antyder detta att forskning i det fördolda inte är något ovanligt.Högskoleverket har nu genomfört en studie för att ta reda på mer om skuggdoktorandernas situation. Åtta skuggdoktorander har djupintervjuats. Gemensamt för dem alla är att de drivs av ett brinnande intresse för sitt ämne. Ofta är det en handledare inom grundutbildningen som har öppnat bakdörren till forskarvärlden genom att erbjuda dem möjligheten att påbörja forskarutbildningen utan att vara antagna.Intervjupersonerna känner tacksamhet gentemot sina handledare, samtidigt som de är frustrerade över sin situation. De måste själva ordna med sin försörjning genom att söka stipendier eller arbeta vid sidan av. Finanseringsfrågan utgör en ständig källa till oro och tar mycket tid från forskarstudierna. Dessutom har skuggdoktoranderna inget ekonomiskt eller socialt skyddsnät. Utanförskap är en annan baksida av deras vardag. Kollegerna låtsas inte om dem, de blir inte medbjudna på sociala aktiviteter och känner att de inte har rätt att använda institutionens utrustning.- Min förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka medvetenheten om skuggdoktorandernas situation och få till stånd en bred debatt om hur man kan lösa problemet, säger Sigbrit Franke.Högskoleverket kommer nu att gå ut med en förfrågan till alla universitet och högskolor om vilka rutiner de har för att kontrollera och förhindra förekomsten av skuggdoktorander."

Cogito sumere potum alterum. Ganymede, plus vini rubri!

1 comment:

Abundant Universe said...

Hi,

You have a nice blog and I believe that you DESERVE more in life; that is why you are receiving this today.

Click NOW to know more on What Oprah Never Told Anyone today.

Consider yourself MADE! Imagine the FREEDOM!!!