Sunday, October 23, 2005

Vox Gothoburgensis

Och de pratar bra konstigt därborta! Jag har alltid trott det var en parodi och överdrift, göteborskan, men det är ju sant och verkligt.

Det gick inte så bra. Jag tror hon ansåg att jag hade för lite lingvistik för en språkvetenskaplig avhandling och för lite kunskap om den aktuella tidsperioden för en filologisk dito. Ack ja.
Har nu iaf besökt samtliga klassiska institutioner i Sverige!

No comments: