Wednesday, October 05, 2005

Prima

Jag var häromveckan på kurs för att lära mig bli en bättre Brf-ordförande, och på denna kurs fick vi lära oss av den käcka föreläsande ekonomflickan i Lindex-dräkt och Pucci sjal i halsen, att en bostadsrättsordförande ska i sin styrelse var "primus inter pares". Vackert.
Man träffar onekligen på latin i det mest underliga sammnhang.

Ska försöka med lite Vergilius, men är utmattad av maktutövande bland mina likar.

1 comment:

Lois said...

Hey, you have a corking blog here! I will certainly recommend your blog to my colleagues ! I have a cholesterol site. It certainly handles much that matches cholesterol material. If you get the opportunity, kindly come and check it out.