Sunday, September 26, 2010

revocatores


Det har varit ett tag sedan det uppdaterades här, och det finns fog och skäl för det, men de är för tråkiga för att diskutera här. Kortfattat kan man säga att avhandlingen tar mycket tid, och så även flytten till Rom, men nu är jag lyckligen installerad på Institutet (med flådig ny hemsida), och härjar här terminen ut. Vi mjukstartar vid återvändandet med några notiser:

- En av de saker som lockade mig åter är möjligheten att få göra lite reklam för Klassiska föreningen i Uppsala (här på FB), som inbjuder till en föreläsning, torsdag den 30 september 2010, kl. 18.30 (precis). FD Helena Bodin, Stockholm, föreläser över ämnet

”Ett större rum än kroppen förmådde”.
Sinnesintryck av Ravennas mosaiker i modern svensk lyrik och prosa

Lokal: Engelska Parken. Humanistiskt Centrum Hus 6 sal K-1031. Enklast att nå från kyrkogårdssidan, ingång 3 L. Tag korridoren till vänster (märkt "Hus 7"), fortsätt fram till den öppna ytan framför Ihresalen. Snett mittemot Ihresalens ingång finns en dörr till hus 6 (skylt i taket: "Erik Gustaf Geijer-salen"). Salen K-1031 finns innanför denna dörr, omedelbart till höger på samma plan.

Efter föreläsningen sedvanlig lätt supé till självkostnadspris.
Man kan där även lösa medlemskap (vilket inte krävs för att närvara vid vare sig föreläsning eller supé).

ALLA INTRESSERADE HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

- Naturligtvis kände jag även ett tvångsmässigt behov av att offentligt beundra de senaste vackra omslagen från Penguin, eller ja, från deras barnavdelning Puffin, som exemplifieras ovan. Dessa omslag skulle bli härliga tapeter och textilier, och de här är alltför dyra, men konceptet är väl rart!

- En annan lockelse var att få berätta om den nyligen lanserade databasen över skandinaviska översättningar av latinsk och grekisk litteratur, skandinaviske-oversaettelser.net. Jag har inte hunnit leka med den och kan sålunda inte initierat uttala mig om dess förträfflighet, men tycker att initiativet är fantastiskt och efterlängtat, och att det hela verkar ypperligt utifrån det man kan läsa hos Venanzio, som, såsom alltid, gjort en utmärkt genomgång. (Och dessutom redan sökt på Historia Augusta, och dess senaste svenska tolkning, vilket tydligen ledde till ytterligare en recension som inte noterar felöversättningsproblematiken, utan pratar om framstående översättargärning. Jag börjar så sakteliga tro att jag hallucinerade det hela.)

-En spännande sak som skett nu i höst är att det varit en konferens om nationell samverkan på forskarutbildningen i klassiska språk, med handledare och doktorander från hela landet. (Om det inte är uppenbart är detta revolutionerande, det insulära tänkandet har annars rått på detta område.) Det var ruskigt intressant, och jag tänker nog utveckla det en smula vid tillfälle, men naturligtvis var den stora behållningen att hinna prata med mina briljanta kollegor. Framtiden är ljus!

- En kommentar nedan, om att säga något om valet och latinets roll, väckte en något, men det är väl överspelat nu, man kan istället njuta av Venanzios genomgång av skolministerns ordkunskaper. (Borde byta namn till Reblogging Venanzio eller dylikt, och det är väl kanske onödigt att skicka folk did, då jag misstänker att samtliga läsare här även läser grekbloggen, vilket visar att de förstå sig på kvalitet!) Jag måste erkänna att jag finner det ytterst oroande att han missade på i alla fall ett visst av dessa ord, att som minister med anvar gör grundutbildning och missa "aritmetik" visar att man knappast någonsin läst (eller i alla fall begripit) en engelskspråklig beskrivning om skolväsendet,vilket är en aning oroväckande om man har något nationellt ansvar i den frågan.

- Och såsom ivriga läsare har ni naturligtvis sett denna nya blogg; odium philologicum, som trots latinskt namn har det grekiska som sin grej, men även ger sig in i att diskutera humanioras, och då i synnerhet antikvetenskapens, kris, och där får man även ett kort sammandrag, i kommentarerna, av en av punkterna på ovannämnda samverkanskonferens, och varför det var många (iaf bland doktoranderna) som uppfattade den som något fadd.

- Det är sig väldigt likt här på Institutet, med den där kombinationen av hypereffektivitet och absurdism. Man sitter i det vackra biblioteket och låter hjärnan löpa som en glödgad kniv genom smör i sitt material, då Egyptens president Mubarak anländer två hus bort, med vederbörligt säkerhetspådrag. Det var nämligen nyinvigning av det renoverade egyptiska institutet.

1 comment:

Anonymous said...

Jag är så avundsjuk på dig för att du tillbringar så mycket tid i Rom - gör oss alla en tjänst och njut ordentligt samtidigt som du arbetar! En annan stilla önskan från mig är om du ville göra ett studiebesök på just det egyptiska institutet - det såg så oerhört suggestivt ut när jag var där sist, och jag skulle så gärna veta mer om hur det är därinne. Vilka besöker det (förutom presidenten)? Om du tar med kameran vore det förstås super.
Jobbar på att även fortsättningsvis hålla fanan högt - tack för alla vänliga ord!