Monday, May 02, 2005

Ad astra redux

Måste bara berätta att Kansas, ni minns med det vackra mottot, Per aspera ad astra, nu ska tillåta försäljning av alkohol även på söndagar. Tänk!

No comments: