Monday, May 16, 2005

Mea culpa, mea maxima culpa

Jodå, jag har varit försvunnen ett tag. har varit på resande fot, har tentat några poän och så har vädret äntligen blivit bra nog för att sitta ute och sola.

Jag har vandrat runt i Bratislava och rabblat fornsvenska kasusböjningar och repeterat dess verbsystem på underbara kaféer, jag har även, vid hemkomsten tenterat sagda ämne.

Jag kämpar nu dag och natt med min forskningsplan som ska in på fredag, och det är kul! Jag översätter inledningen av det verk som förhoppningsvis ska bli min avhandling och jag tror det flyter. Det var länge sedan jag översatte från latin till engelska, så jag använder mig mycket av lexikon. paniken finns där dock, under ytan...

No comments: