Wednesday, September 28, 2005

Epistolarum perferendarum

Och ansökningarna är iväg! Jag vill inte riktigt prata om portokostnaden, men den var absurd. Vidare blev gubbarna vid trav-disken hemskt irriterade på när jag spred ut mig för att ålocka ihop allt i lagom buntar inne på pressbyrån.
Varför kan man inte maila uppsatser och ansökningar?

1 comment:

Joe Powel said...

"... Educated in public schools for most of my education." Turns out - that's not true.
Fernando Ferrer has claimed that he was "educated in public schools for most of my education." But it turns out - that's not true.
Find out how to buy and sell anything, like things related to music on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like music!