Sunday, November 15, 2009

convocatio

Vi avslutar denna mycket bizarra vecka (om detta vore en sådan där blogg om livet skulle det finnas mycket att säga) med att längta after nästa möte med Klassiska Föreningen i Uppsala:

KLASSISKA FÖRENINGEN I UPPSALA
inbjuder till en föreläsning onsdagen den 25 november 2009, kl. 18.30 (precis).
Jesper Blid, MA Stockholm och Istanbul
föreläser över ämnet
Kyrkoarkitekturens utveckling under senantiken.Från Rom till Konstantinopel.
Jesper Blid är doktorand i antikens kultur och samhällsliv i Stockholm och f n verksam som fellow vid Research Centre for Anatolian Studies i istanbul. Han deltar årligen på plats i Labrandaprojektet, där han är ansvarig för fynd från senantik och bysantinsk tid.

Lokal: Engelska Parken. Humanistiskt Centrum Hus 7 sal 0042. Ingång Thunbergsv. 3 L, dvs längst bort mittemot kyrkogårdsmuren. Efter porten, passera ytterligare en dörr och tag sedan korridoren åt vänster (Hus 7 plan 0). Se skylt i taket i denna korridor. (Har du nått Ihre-salen har du gått för långt.)
Efter föreläsningen sedvanlig lätt supé till självkostnadspris
ALLA INTRESSERADE HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

No comments: