Sunday, May 30, 2010

barbam primam posuit conditamque in auream pyxidem


Varför har jag inte upptäckt Kate Beaton tidigare? Serien ovan är härifrån, och resten hittas här.

No comments: