Tuesday, May 11, 2010

studium et scientia

Igår var åtskilliga latin-maillistor abuzz med att det plötsligt fanns ett lektorat i latin att söka vid Högskolan på Gotland. Ingen, eller få, verkade ha hört talas om det, och kruxet var att ansökningstiden gick ut samma dag, alltså måndagen den 10 maj. Vidare fanns utlysningstexten ingenstans att tillgå, man var tvungen att kontakta registratorn för att få denna, och när man då ställde den naturliga följdfrågan till administrationen vid sagda högskola var detta utlysts (hittades inte under lediga jobb på deras egen hemsida, och fanns inte på arbetsförmedlingens) kom undvikande svar och löfte om att frågan skulle sändas vidare.

Curiouser and curiouser.

Latinbloggen har nåtts av åtskilliga rykten kring denna tjänst, men vågar inte riktigt, ens lätt insinuant, redogöra för dem här, även om en del är ganska skoj. Dock, på det att vi tydligen var flera som skrev till dem och undrade vad som pågick, så har ansökningstiden förlängts till 21 maj, och det finns nu även en utlysning på nätet! (Ett väldigt obekräftat rykte säger att utlysningen tidigare blott anslagits på anslagstavlan på campus, men det måste väl vara helt fel, ty ingen högskola med självaktning skulle väl göra så?)

4 comments:

Anonymous said...

Men det är ju fullständigt glasklart: "en kombination av gedigna ämnesstudier och en kontinuerlig träning av nyckelkompetenser som gör studenten väl förberedd för ett allt mer föränderligt yrkes- och samhällsliv" - det är ju latinämnet i ett nötskal! Frågan är bara hur hög lärartätheten i just latin blir; jag har inte hört talas om några andra som jobbar där... ;-)

Gunnar Gällmo said...

Kommer undervisningen att äga rum i Roma?

Elin said...

Det där med anslagstavlan stämmer tyvärr. Enligt reglerna är det minsta möjliga annonsering man kommer undan med. Lite märkligt kan tyckas.

SDIL said...

Ven- utlysningen är utan tvivel spännande.

GG- Oklart, men det kanske var det enda ställe där tjänsten utlystes.

El- Vägrar tro det! Inte skulle väl en högskola som profilerar sig i fråga om renässansstudier hantera en tjänst i nyckelspråket latin så! Inte skulle de väl mygla, utan denna högskola, en vetenskapens bastion, måste väl vara intresserade av att i öppen, spridd utlysning hitta den absolut bästa kandidaten, och inte försöka fuska in någon särskild person som de redan har i åtanke! Jag tänker leva i förnekelse, ty alternativet är för smärtsamt!