Tuesday, October 05, 2010

nec speraveris sine desperatione nec desperaveris sine spe

Några oktobernotiser:

- "Högskole- och forskningsfrågorna förs in i utbildningsministerns portfölj, samtidigt som vissa andra utbildningsfrågor förs över till den nya biträdande utbildningsministern och jämställdhetsministern." Forskning har ju, som vi alla vet, redan haft sina glansdagar, framtiden ligger ju i industrin. (Non vitae sed scholae discimus, är den alternativa titeln för dagens inlägg, återfinns på bootleg-versionen av bloggen.)

- En recension av Bo Lindbergs bok om Seneca:

"Lindberg går tålmodigt och pedagogiskt fram genom hela Senecas tankerepertoar och visar hur denne satte förnuftet och dygden i första rummet och lärde att man med förnuftets hjälp kan hålla känslorna i schack och uppnå den sinnesjämvikt eller ”apati” som är målet för stoikernas kognitiva terapi. Ty i grunden handlar Senecas stoicism just om att bota själens oro, särskilt i tider av kris och stora omvälvningar. ”En stadig man”, för att tala med Kellgren, bör hålla samhällets oro på distans och lugnt invänta döden, eftersom döden i sig själv inte är farlig utan bara de tankar vi knyter till den. Över huvud taget skall vi betrakta alla motgångar och olyckor som likgiltiga, vad som betyder något är den egna själsfriden"

- Massor av roligt grekiskt hos LRB! Såsom längre essä om A Lexicon of Greek Personal Names, Vol. V.A Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia, samt än mer om den evigt diskuterade sköna Helena.

1 comment:

Hanna said...

Det var väl bra att Björklund får ansvar för forskningen - då kan han ju kanske i framtiden basera sina små reformer på sådan också!