Wednesday, June 15, 2005

Dux

Jag har en väninna, även hon latinist, som får ett lättare sammanbrott var gång vi passerar butiken Duxiana. Hon vrålar, eller kvider, då att det ju, enligt alla regler i latinet, då det ska bildas på stammen, ska heta Duciana.

Hoppas det någon dag blir så.

No comments: