Monday, June 06, 2005

suecia

Och så är det ju nationaldagen.... Det ovan är inte en ost, utan vårt tjusiga fosterland.
Jag är suecica, och denna blogg är conscriptus Suetice.

Floreat, crescat et vivat patria mea in aeternum. Eller nåt.

No comments: