Tuesday, December 01, 2009

innumerabilia

Det är i december det händer, och sålunda massor av evenemang:

- Ett särdeles tvärvetenskapligt seminarium sker på Matematiska institutionen här i Uppsala på torsdag, lett av någorlunda nyblivne latindoktorn Bohlin över ämnet "Begreppet radie i antik geometri". Ni hittar info här, under rubriken "HPM-seminariet".

- Likaså i Uppsala sker en gästföreläsning fredagen den 4 december kl 10 i
sal 9-3042 på SVC: Dr Elton Barker (Oxford) talar om"Mapping networks in the Histories of Herodotus".

- I Göteborg äger det fantastiska evenemanget "BOKSLUT 2009 Vad har humanister kommit fram till i år?" rum på torsdag med föreläsningar såsom "Staging the World. Spoils, Captives and Representations in the Roman Triumphal Procession" eller varför inte "Farsmakt og moderskap i antikken". Denna häppening har en FB-sida med all info man kan tänkas önska sig.

- Ett lästips rörande "ny-filologer" och sagakonferenser, mycket för att en god vän är inblandad i projektt, and isn't it clever of me to have such clever friends:

"Några av dessa forskare var så kallade ”nyfilologer” med en radikalt annorlunda inställning till de medeltida handskrifterna än de gamla ryttmästarna. För nyfilologerna gällde det inte längre att till varje pris rekonstruera den ”ursprungliga” texten genom att jämföra samtliga handskrifter och utmönstra allt vad senare skrivare bidragit med – ett mödosamt, tidskrävande och ofta nog fruktlöst arbete – utan att läsa och förstå varje handskrift på dess egna villkor. Därmed flyttades fokus från textens konception till dess reception, från ”upphovsmannen” – en svåråtkomlig figur när det gäller anonyma norröna texter – till mottagarna, användarna och förmedlarna"

- Ingen har väl missat striderna om SUS och dess latinska betydelse nere i Skåne?

"Varför är Sus fult?
– Det ger felaktiga associationer eftersom det betyder svinaktigt på latin. Risken finns att det blir lite ordets makt över tanken eftersom det blir lite för lätt att skoja om det. Dessutom är det fult med ord med u."

- Slutligen, för att återvända till hemstaden så blir det en mega-session måndagen den 14 december i sal 16–0043 (SVC förstås), kl. 15-18 med följande föreläsningar:
Pierluigi Cuzzolin, Bergamo: “Between Latin and Oscan-Umbrian.
reflecting on the lexical data”
Gerhard Meiser, Halle: “Urban and ritual magistrates at Iguvium”
Paolo Poccetti, Rom: “Personal names from numerals in ancient Italy and in the Roman world”

2 comments:

Sus said...

Så här går det med smeknamn när man har en mor som inte är latinkunnig.

SDIL said...

Åh Sus, det tänkte jag inte på! Hädanefter kommer vi kalla dig Piglet, eller som han heter på latin; Porcellus (well, blir väl porcella för din del)!