Thursday, August 11, 2005

Peccavi

Det berättas att då den brittiska generalen Charles Napier 1843 erövrade den numera pakistanska provinsen Sindh, var det svårt att meddela högkvarteret detta utan att det skulle uppsnappas av spioner, så den gode generalen, med sin typiska klassiska bildning telegraferade sålunda "peccavi", (jag har syndat) vilket översatt till engelska blir "I have sinned". Ha!
Ett svårgenomträngligt budskap för en icke-latinist.

Mer om Sindh: http://en.wikipedia.org/wiki/Sindh

Jag tentapluggar, eller snarare försöker. Repeterar Cicero.

No comments: