Monday, August 01, 2005

Vindobona

Där har jag varit i en månad.
Landet i sig har fått sitt namn då det refererades till såsom provincia orientalis i latinska skrifter. Dock finns ett användande av Ostarrichi från år 996.

Måste förstås tillägga att den store Marcus Aurelius avled i just Vindobona, år 180.

No comments: