Saturday, August 13, 2005

Saga sumi

Saga sumi eller Ad saga ire är liksom latinets motsvarande uttryck för "Time to go to the mattresses". Det används av Cicero i sina tal mot Antonius, och betyder ungefär "att gå till stridskappan" eller "ta på soldatrocken".
Jag tror Marlon Brando skulle varit fantastisk i rollen som Cicero. Varför gjordes aldrig en sådan film?

Läser, som man kanske kan gissa, Cicero.

No comments: