Friday, December 02, 2005

Plus disceptationis

Debatten om den svenska humanioran rasar vidare.
Sörlin et al. har ett inlägg i dagens DN. Han försöker desperat nå upp till strömholmska höjder i sina lärda metaforer, men faller platt i mitt tycke:

"Vi behöver se över våra rekryteringsrutiner. En svensk institution för humaniora ter sig nu för tiden som en variant av Géricaults "Medusas flotte". Överåriga vikarier och timlärare klamrar sig fast vid den överbefolkade farkosten som vore den deras enda räddning; en dag kommer kanske fast anställningen & Fler borde packa och dra, börja karriären någon annanstans. Brist på rörlighet göder stagnation."

Att blanda en liknelse med Géricaults "Medusas flotte" med det talspråkliga uttrycket "packa och dra", det haltar en smula och vidare skulle Stickan aldrig göra så.

Han harpar åter och åter på de 7 Pro Futura stipendiaterna, och visst är det underbart, men de är ju bara 7 st! (Vi har f.ö en här i U-a, hon är fantastisk, och synnerligen välförtjänt)

Hela artikeln:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=496639&previousRenderType=2

Förkyld, slutat arbeta, korresponderar med Gbg.

No comments: