Wednesday, September 09, 2009

Arrestando ipsum qui pecuniam recepit

Då det varit så mycket om deklinationen av de klassiska språken (dock med en och annan ljusglimt), vänder vi istället blicken mot fördelarna, och då inte det där tjafset om bildning, kulturkapital och evighet, utan de rent krasst ekonomiska. Det är nämligen återigen den tid på året då UUs stipendieutlysning kommit, och som alltid finnes det stora saftiga korinter i penningakakan för klassikerna att peta ut med sina solkiga om än belevade fingrar.

Utlysningen hittar ni här, och låt mig för nybörjarna tips om Tranér som förgyllde min studietid, som numer har denna ganska välvilliga utlysning:

"Två stipendier i första hand till sökande som går sista året i gymnasiet om vederbörande författar 200 verser latinsk poesi per termin samt förbinder sig att efter avslutad gymnasieutbildning påbörja studier i latinska språket vid Uppsala universitet. Företräde för sökande vid gymnasium i Linköping respektive Kalmar. Finns inga sökande enligt ovanstående kungörs stipendium till studerande vid Uppsala universitet, som studerar latin med företräde för den som särskilt studerar latinsk poesi samt för den som tillhör Östgöta eller Kalmar nation."

men som i den stipendiehandbok från 1970 som jag hittade i bokhyllan häromdagen krävde att:

" [...] villkor för stip.s behållande vid univ. att författa minst 200 elegiska latinska vers varje termin."

Man kan undra när det kravet försvann, och om de uppbärande stipendiaterna idag skulle orka fullgöra det kravet.

Medicinare som pysslat med latin bör titta på af Acrels, och Sernskjöld verkar ha massor av pengar i år, och Stiernecreutz verkar dela ut ett för varje fakultet, så där finns nog allt att hämta, och var vänliga att använda dem just till att fortsätta med de klassiska studierna!

No comments: