Friday, September 25, 2009

Otio exultas nimiumque gestis

I Thentes bokblogg hittar vi följande:

"För själv satte jag mig förstås under ett sagobokssusande träd vid Avenyn och läste Catullus i viss förstämmning.

Det rör sig om den pocketutgåva från i år som går under titeln Catullus. Dikter om kärlek och hat (2007) och som är översatt av Gunnar Harding och Tore Janson.

Jag blev ganska besviken, för jag hade sett fram emot att få gissla mig med frasen: "Lättingslivet vållar dig ve, Catullus" .

Men i den alldeles säkert korrekta översättning som återfinnes i ovan nämnda titel blir det:
"Sysslolöshet blir ditt fördärv, Catullus".

Vad är det för jävla uh! i det?
Ingen kan rimligen ta till sitt hjärta en fras som tycks citerad från en latinutbildad kanslist på Arbetsförmedlingen.

Härmed annullerar jag den korrekta och grammatiskt riktiga översättningen till förmån för den mer minnesvärda som ändå frambringar samma poäng.

Men nu måste jag i sanningens namn tillfoga en wtf. Jag är inte helt säker på varifrån tolkningen "Lättingslivet vållar dig ve, Catullus" kommer. Jag får återkomma till detta när - och om - jag återvänt från mässan."


Någon har redan varit där och påpekat att det torde vara Janzons fantastiska översättning som åtsyftas, och det gör mig överlycklig att denna Catullustolkare och latinbloggsfavorit är känd för fler. (Övriga översättare står sig också ganska slätt, inte heller Linde har en särskilt smaklig tolkning: Lugn och ro Catullus, är farligt för dig/...)

De strofer som åtsyftas är naturligvis de som emellanåt läggs till den kända Ille mi par esse deo videtur, en Sapfo-tolkning (diskuterad bl.a här tidigare), och emellanåt får vara helt självständig, och lyder på latin och sedan i Janzons klingande översättning sålunda:

Otium, Catulle, tibi molestum est.
Otio exultas nimiumque gestis.
Otium et reges prius et beatas
perdidit urbes

Lättlingslifvet vållar dig ve, catullus,
övfer höfvan svärmisk och yr det gör dig.
Lättlingslif storkonungar förr och rika
städer har störtat

1 comment:

Gunnar Gällmo said...

Mot den nya tolkningen talar också att "sysslöshet" normalt uttalas "SYSSlolösHET"; det sapfiska versmåttet kräver dock "SYSSloLÖShet", och vem säger det?