Tuesday, September 15, 2009

Raptissime

Möten, undervisning, solsken och förkylning dominerar, och sålunda blott några notiser:

- Ingen har väl missat att det är idag som Dan Browns nya atrocity släpps? Citatet nedan från boken, funnet i NYT, gav kanske något hopp, eller förtvivlan:

"Actually, Katherine, it’s not gibberish.’ His eyes brightened again with the thrill of discovery. ‘It’s ... Latin.’"

- Fredagens UnderStreckare visar på vikten av språkkunskaper:

"Uppdraget att lokalisera det antika templet var på intet sätt enkelt. I sitt sökande utgick Wood från beskrivningar gjorda av antika författare som Pausanias, Strabo och Filostratos vilka hade besökt Efesos och skildrat stadens och närområdets topografi och monument. 1867 påträffades i anslutning till den antika teatern i Efesos en ovanligt lång, fragmentariskt bevarad, inskrift känd som ”Vibius Salutaris inskrift”, som talade om silver- och bronsstatyetter vilka bars upp i procession till gudinnan Artemis. Inskriften, som var ett gott komplement till de antika beskrivningarna, gav en förträfflig ledtråd då den beskrev den processionsväg som gick från templet till teatern genom den så kallade magnesiska porten. Wood var med rätta exalterad över fyndet och förvissad om att han, om han bara hittade porten, skulle finna även den stenlagda väg som ledde till templet. Sent samma år kom porten och vägen fram, medan resterna av den mur som omgärdade helgedomsområdet påträffades i maj 1869. Övertygad om att han nu var templet på spåren köpte Wood, å British Museums vägnar, den mark på vilken Artemision förmodades ligga och inledde ett intensivt sökande efter templet. Under sex meter sand skymtade på nyårsafton 1869 tempelruinerna fram."

- Konversationsgruppen i latin har förresten återuppstått. Intresserade må höra av sig!

- På senaste tiden, à propos de trista nedskärningarna av gymnasiebildningen i Uppsala, har två mycket fina kommentarer mottagits här, och jag vill lyfta upp dem synligt, ty dessa är de sanna hjältarna i kampen för det klassiska:

"Bästa sättet att hålla latinet levande på ett gymnasium är nog att hålla fanan högt, ösa ut och odla kunskap, samt vårda en god relation till eleverna. Utan nöjda elever på kurserna får man inga nya.

Lyckligtvis är det inte så svårt att få eleverna att inse att kunskaper som "adjektivet rättar sig efter sitt substantiviska huvudord ifråga om genus, numerus och kasus", "Italiam figuram caligae habet" och sankta Birgittas kloserbygge faktiskt är oumbärliga för en bildad person. Och den insikten gör varje nöjd latinelev till en ambassadör för språket. Just nu har därför förra läsårets elever värvat elva nya till detta år - och måtte det fortgå så.

Jag skulle bara vilja blåsa liv i intresset för grekiska igen. Det är länge sedan vi hade det.

Collega quidam Nericiensis"


Och på tal om att TBS nu har latingrupp:

"Bra jobbat av ekonomerna! Hälsningar från Gislaved där jag har både A och B kursen även om elevantalet är mycket begränsat."

Mottager gärna fler rapporter!

1 comment:

Elin said...

Ha ha! Vilken obetalbar replik ur D. Brown. Dagens asgarv!