Saturday, November 26, 2005

Studiosi ignari grammaticae

Lokalorganet UNT har uppmärksammat problemet:

"Att dagens språkstudenter är så okunniga i grammatik är det värsta bekymret. Det var alla intervjuade språklärare överens om. "Man kan inte förutsäga något", menade en lärare, "inte ens substantiv och verb". Allt måste förklaras.Just den här institutionen försökte möta krisen genom att erbjuda snabbkurser i grammatik - på en nivå som 14-åringar tidigare klarade av!"Många elever har aldrig sett en grammatikbok", svarade en lärare i engelska.
En kollega i franska berättade att studenter kom till en 40-poängs grammatikkurs utan att ens ha en grammatikbok med sig. Läraren var inte ens säker på om studenterna hade köpt grammatiken. De var vana från skolan att övningar skulle räcka.
Ett annat bekymmer är att förkunskaperna är så olika, från mycket goda till absurt låga. Och då gällde det ändå engelska - det språk som klarat sig bäst. Trots formell behörighet finns studenter med nästan obefintliga kunskaper i att skriva engelska, menade en erfaren lärare i ämnet."

Även allmänbildningen är katastrofal:

"Studenterna har inte hört talas första världskriget, franska revolutionen eller Napoleon, sade en skakad franskfödd lärare."

De är även hemska skitungar:

"Den enda "metod" studenterna verkar ha lärt sig är att klaga över att allt är för svårt, för mycket och för jobbigt för att förmå läraren att sänka inlärningskraven.
Studenterna klarar inte av att använda lexika, grammatikor eller uppslagsböcker. När de slår upp något läser de ofta slarvigt och tar första bästa betydelse utan att fundera över om den är rimlig.
En annan tendens är att studenterna räknar med att universitet ska ta hänsyn till just deras privata önskemål. De begär att få tenta på annan ort eller annan dag "eftersom de ska resa bort på fredag".
När de har fått underkänt på en tentamen vill de ha "rest" på något avgränsat område. Och föreläsningar om sådant som inte kommer upp på nästa tenta går de inte på."

Hela artikeln:
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=6-AV_ID=450538,00.html

Detta är ett problem på universitetet idag, jag har själv noterat det.
Jag tycker det är bra att man erbjuder grundkurser i grammatik, just för att ge dem som fått en undermålig gymnasieutbildning en chans att tillägna sig språk. Annars kan man lära sig ganska mycket på egen hand med en enkel handbok.

Själv hade jag hyggliga kunskaper i grammatik då jag lämnade gymnasiet, lektionerna i latin och grekiska var väl det enda som fångade min uppmärksamhet. Mina lärare i dessa ämnen hade tryckt på grammatiken, men jag måste väl erkänna att jag inte riktigt förstod hur fantastiskt det var förrän jag tagit mig igenom 20 poäng latin. Tack till den fantastiska M W-S som dunkade in det i huvudet på mig den där första terminen!

Jag vill dock minnas att mina gymnasielärarelärare i moderna språk knappt berörde grammatiken, var visserligen inte där i den utsträckning som var tänkt (men de var ju så tråkiga!), men minns i synnerhet fransklektionerna som en slags skyddad verkstad för såväl hispig lärare som hysteriska sam-flickor.

Kunskaperna i historia fick jag knappast från skolan, kan inte påminna mig en enda kompetent historielärare, det är egen läsning och familjepåverkan som givit mig allmänbildning. Håller med att den är skrämmande låg, orkar inte rada upp alla skräckexempel, jag vill ha en trevlig dag.

Är hiskeligt förkyld, läser Vergilius.

No comments: