Tuesday, June 06, 2006

Vivat Patria!

Just det, dessutom är det ju vår hastigt konstruerade Nationaldag i dag, och det bör väl uppmärksammas.

Då man ju sitter i den anrikas staden Göteborg och skriver detta bör den man som en gång skapade en stormakt av detta lilla land i norr hyllas. Det görs enklast med en liten vers om Gustav II Adolf, skriven av Stiernhielm (jodå, han med Hercules arla...), vald mest för att den är så kort och enkel att ni faktiskt kan översätta den själva (jag längtar ut i solen) och hämtad från Helanders fantastiska bok "Neo-Latin Literature in Sweden...":

Gustavus altus heros,
Auugustus, inclutusque
Sapiens, pius, triumphans,
Virtute, marte et arte
Pollens, potens, decorus.
Hic est, hic est, beatam
Qui praestat ac vigentem
Gentem suam, suarum
Splendore gratiarum.

(Jag är ju så svag för GIIA.)

Och denna vers från Gaudeamus passar väl bra idag:

Vivant et republica
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit.

Ut i solen!

No comments: