Saturday, June 27, 2009

Badhus

Det är självfallet omöjligt att på en blogg beskriva romerska bad i någon som helst detalj. Tanken är därför att genom några få bilder ge en inblick i vad man kan hitta om man letar lite. Dagens schematiska skiss finner ni här och jag har även laddat upp en kompleterande som bara gäller romerska bad. Den är dock ganska detaljerad och skulle nog egentligen behöva en förklaring.Mest kända av alla romerska bad bör Caracallas termer i Rom vara och de får därför inleda dagen. Vad de flesta inte vet är att de är de näst största badenen från antiken, slagna av Diocletianus termer med minsta möjliga marginal - likväl är de väl värda ett besök!


Det här är resterna av ett bad i Puteoli (som ligger i Neapelbukten). Tyvärr är stora delar av badhuset jämnat med marken och fundamenten är begravda under ett kvinnofängelse, men det som finns kvar är imponerande. Speciellt med det här badet är att det är det enda utan för Rom som är konstruerat med de stora kejsartermerna som modell.


Här är ett mindre bad från Pompeii, Forumtermerna. Det är svårt att tänka sig idag men man bör föreställa sig att hela det här rummet var rikt dekorerat under antiken – liksom de övriga delarna av badhuset.


Exempel på sådan dekoration kan man finna inte bara i Pompeii men även på många andra platser. Här är en detalj av en stuckatur från Stabia.Det var också vanligt med rikt dekorerade golv, ofta med mosaiker. Här är ett ovanligt vackert exemplar från neptunusbaden i Ostia.


Om man är riktigt noggrann kan man ofta se spår av badens tekniska funktioner. Här är ett (tragiskt sönderslaget) hypocaustsystem. Anledningen till att jag valt denna inte allt för dekorativa bild är att man så bra ser de olika delarna av systemet - de pilae som badrummet vilar på, det relativt tjocka golvet och därpå resterna av både mosaik och marmor.


Slutligen bör man inte glömma de specialtillverkade tegelstenarna som man ofta använde i badhus. Som ni ser här är de placerade vertikalt så att luftschakt bildas. Där sögs luften från hypocausten upp och man kunde på så sätt få värme även i väggarna. Det berättas att de varma rummen i romerska badhus inte sällan blev så varma att man var tvungen att använda trätofflor.

No comments: