Saturday, April 10, 2010

lux mentis lux orbis

Två viktiga och hastiga bitar samhällsinformation bjuder vi på, då denna doktorand antingen är inlåst på biblioteket eller njuter sol under körsbärsblom.

För det första, med alarmerande regelbundenhet inträffar kårvalet vid UU.
Det är det val som beslutar vilka som får styra och ställa i den mäktiga kåren (som går omvälvande tider till mötes, med kårobligatoriets avskaffande etc.), och återigen har det lilla enfrågepartiet Rädda Carolina ställt upp (ni minns, de som missade mandat med 2 röster i förra valet).

De har drivit sin mest anspråkslösa kampanj hittills, med en annons vars formatering försvann och en allmän trötthet, men fann det ändå viktigt att faktiskt återigen ställa upp. Det finns de som menar, även inom partiet, att bibblio-situationen vid UU är hopplös, men att ändå försöka driva dessa frågor markerar att man vägrar go gently into that good night,och rasar, rasar mot kunskapens döende, slocknande låga, och framtida universitetshistoriker kommer kunna se att det fanns något motstånd i alla fall. Det finns även de, i samma parti, som menar att det går och vända utvecklingen, att man kan skapa och bygga upp på nytt.

Sålunda, detta är ett kårparti för såväl den livströtte cynikern som för den tårögda idealisten, samt alla däremellan. (Nu må man tycka vad man vill om kårens vara eller ej, men det är iaf något av en markering att man är villig att ta sig an det lilla besväret att faktiskt rösta, och sålunda visa för det ointresserade universitetet (eller dess framtida historiker) att en och annan inte finner det nuvarande läget önskvärt eller acceptabelt.) Rösta gör man här (t.o.m 21 april).

Och så slutligen:


KLASSISKA FÖRENINGEN
I UPPSALA
inbjuder till årsmöte måndagen den 26 april 2010, kl. 18.30 (precis).
(Dagordning för årsmöte fås på begäran.)

Efter årsmötet föreläser professor François-Xavier Dillmann över ämnet

"Att bränna sina skepp." En episod i Snorres Heimskringla i komparativ belysning.

En episod i Heimskringla skildrar hur den norske hövdingen Håkon Jarl och hans här efter att av den danske kungen Harald Gormsson ha tvingats att anta kristendomen seglar genom Öresund och går i land vid Götalandskusten. Där offrar Håkon demonstrativt till Oden och bränner därpå hela sin flotta. Härjande och plundrande återvänder han sedan landvägen till Norge.
Med hjälp av en diakronisk motivstudie från antiken och framåt visas i föreläsningen att Håkon Jarl genom att förstöra sin egen flotta ingalunda avsåg att bränna sina skepp i den vedertagna moderna metaforiska meningen.

François-Xavier Dillmann är professor i forntida och medeltida skandinavisk historia och filologi i Paris, Sorbonne (École pratique des Hautes Études). Han är detta läsår verksam som fellow vid SCAS i Uppsala. År 2001 utsågs han till hedersdoktor vid Uppsala Universitet. Observera att föreläsningen hålls på svenska.
Lokal: Engelska Parken. Humanistiskt Centrum Hus 16 sal 0042. Ingång
Thunbergsv. 3 L, dvs längst bort mittemot kyrkogårdsmuren. Efter porten, passera ytterligare en dörr och tag sedan till höger.

Efter föreläsningen sedvanlig lätt supé till självkostnadspris

ALLA INTRESSERADE HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

No comments: