Sunday, April 11, 2010

Sed in primis ad fontes ipsos properandum

Söndagslänkdump:

- UnderStreckare i SvD on den saligen hädangångne Sture Linnér (han har även en FB-grupp):

"Men den som till äventyrs inbillar sig att filhellenen Sture Linnér stirrade sig blind på det klassiska Greklands överlägsenhet över andra kulturer, han tar kapitalt miste. Eurocentrism var det sista han ville veta av, och skryt med Hellas förträfflighet över barbarerna var vad han odlade minst av allt. Tvärtom och inte minst i den majestätiska översikten ”Europas ungtid” (2004) drev han energiskt tesen att det bästa i grekisk odling nog egentligen kommer från Främre Orienten, inte minst från det gamla Mesopotamien. Det är inte minst de storslagna arkeologiska fynden i Sumer, Babylon och Assyrien som här fångar hans uppmärksamhet. Och på liknande vis tog den ständige gränsöverskridaren Sture Linnér i ”Mulåsnan på Akropolis” språnget över till Afrika och prövade möjligheten att mycket i den minoiska kulturen på Kreta nog egentligen kan ha afrikanska, inte minst egyptiska, rötter."

- Mer Linnér, samt den bästa sortens akademiskt skvaller (glädjande tillsättningar och spännande bokprojekt) hittar ni hos Venazio.

- Såsom en själv ganska usel resenär så förstår jag precis:
"Ser jag Colosseum, säger jag kanske inte som Strindberg att det gör sig bättre på foto. Men jag kan inte låta bli att tänka att den antika litteraturen är mer imponerande, där monumenten för evigt står oförfallna och gladiatorspelen ännu pågår.
[...]Kan man inte säga att man överlevt öknar och krigszoner, så kan man åtminstone spela på läsarens avundsjuka med en touch av världsvant dolce vita. Det enda alternativet till att imponera med upplevelser är att göra det med formuleringar."


- Uppståndelsen kring den Katolska Kyrkan den senaste tiden har ingen direkt plats här, om det inte vore för det att den nuvarande påven, medan han alltjämt var Ratzinger, uttryckte sina tankar om den dömde prästen i Oakland i ett brev författat på just latin.
Då vi här på bloggen tror mycket på källmaterial har brevet spårats upp, och ni kan själva ta del av den latinska texten och bilda er egen uppfattning nedan (engelsk översättning här, allra längst ner, eller här, samt i brevet i original här):

Die 6 Novembris 1985

Excellentissime Domine

Acceptis Tuis litteris diei 13 septembris h.a. (hujus anni) circa causam dispensationis ab omnibus oneribus sacerdotalibus quae attinet ad Rev. Stephanum MILLER KIESLE, istius dioecesis, officii mei est Tecum communicare quae sequuntur.

Hoc Dicasterium, etsi gravis momenti aestimet argumenta adducta pro dispensatione in casu postulata, attamen necessarium censet considerare una cum oratoria etiam Ecclesiae Universalis bonum, et ideo parvi facere nequit detrimenta, quae dispensationis concessio in christifidelium communitate provocare potest, attenta iuvenili praesertim oratoria aetate.

Oportet proinde hanc Congregationem subjicere huiuscemodi casus accuratiori, quod longius temporis spatium necessario requiret.

Interim Excellentia Tua ne omittat oratorem paterna qua pollet cura sequi, eidem insuper apte patefaciendo rationem agendi huius Dicasterii, quod procedere solet habito prae oculis praeprimis bono communi.

Hanc occasionem nactus, impensos aestimationis meae sensus Tibi obtestor, permanens

No comments: