Thursday, March 12, 2009

consortes

Jag vill utöva en smula kamratlighet i bloggosvären och intranätet, och sålunda visa er på diverse utmärkta inlägg som jag verkligen inte kan tävla med, samt ge en och annan nätresurs:- Först och främst, jag är väldigt sen i att länka till följande inlägg hos ypperliga Ting och Tankar om det akademiska bloggandet, och damen i fråga har även försökt sprida kunskapen om nätet och den tredje uppgiften:"En sak som jag tryckte mycket på i min framställning är att bloggar inte är en monolog eller ett digitalt publiceringsverktyg i första hand - det är en dialog med ett större nätverk där man via sin egen blogg ändå har lite kontroll över vad man vill diskutera och hur mycket. Det finns många anledningar till att starta en blogg, bra såväl som dåliga och de flesta av oss som sätter igång har en hel del förvirrade idéer om varför. För mig var det dels ett behov att bryta min isolering, både rumsligt och ämnesmässigt, och dels en önskan om att hitta tillbaka till det roliga med att skriva, där inte varje mening behövde vara så ämlans briljant och referensunderbyggd - och på svenska dessutom, ett språk jag började tappa bort. En av de trevligaste upptäckterna med bloggen som jag inte alls hade förutsett, var hur roligt det var att få kommentarer, mothugg, frågor, funderingar och kritik. Att någon faktiskt visade ett intresse för det man själv var intresserad av! Tro mig, efter åratal av den akademiska självspäkning som försiggår inom många nivåer av humaniora så behöver man få lite bekräftelse på att det man håller på med faktiskt berör andra också."Kunde inte ha sagt det bättre själv. Det pratas även om kollektiva forskarbloggar i inlägget, vilket jag tycker helt stödjer min idé om att redovisa de svar som ges allmänheten på deras diverse latinfrågor i någon slags hemsiide/blogg-format.- I T&T diskuteras även granskningen av antiken-ämnet, vilket likaså Lovisa gör:"Naturligtvis är det svårt som student att kunna tillgodogöra sig ämnets hela bredd och leva upp till Martin P. Nilssons totalitetsideal, något som kanske inte ens är önskvärt. Men om man nu ska ha en historisk del av ämnet måste man ju rimligtivs kunna läsa det historiska källmaterialet. Det ser inte riktigt bra ut när det i en magisteruppsats citeras antika källtexter på engelska skriver högskoleverket och tycks ha stulit min standardreplik rakt av."- Minerva skriver om slutet på en epok, hur antikmuseet i Lund upphört att existera och samlingarna flyttas. Jag hade själv den stora förmånen att läsa på klassiska institutionen i Lund då den var inhyst i just Antikmuseet, så det smärtar mig att den miljön försvinner, och det var särskilt härligt att som student ha nyckel där och vid hemgång efter nattarbete i biblioteket se månskenet studsa på de runda gudaarmarna):

"I samband med museets nedläggning har en skrift och en film utkommit. För mig känns det värdefullt att ha dessa dokument. Klassiska institutionen eller “Classicum”, där samlingen inhystes, var som ett andra hem för mig när jag var latin- och grekstudent. Det var en svåröverträffad miljö att vistas i. Vilken atmosfär! Huset är så vackert och skulpturerna gjorde sig verkligen bra där."
- Man kan nu läsa Harm Pinksters Latin Syntax and Semantics (som är svår att få tag i) på nätet!

- Jag har en fantastisk kollega, som enligt ryktet även hon strax kommer få uppmärksamhet för sin nätnärvaro, och i ett försök att scoopa Språktidningen ger jag er länken till var runstensfantast och petrofils egen guldgruva, en sida som lyckas kombinera det fornsvenska och Top-model: Rune: work it!

- Slutligen, så kom idag regeringens propostion "Forskarutbildning med profilering och kvalitet". Kan läsas här. Återkommer eventuellt med kommentar.

1 comment:

fragmentarius said...

Apropå böcker online måste jag tipsa om en för mig rätt ny bekantskap, the Internet Archive, som har försett mig med PDF:er av en rad svåråtkomliga 1800-talsutgåvor av vissa antika författare. Kolla tex de här:

http://www.archive.org/details/MedievalLatinLexicon

http://www.archive.org/details/introductiontogr00thomuoft

http://www.archive.org/details/dictionnairesans00stchuoft