Friday, March 06, 2009

reveni

Vi är så tillbaka i det svenska vanliga bloggandet igen, efter att ha strykt "proffs-bloggare" från listan av yrkesmöjligheter att utforska.

Medan denna plats i etern upptogs av engelska och dataspel och hånande av norskt kaffe har det förstås skett en del i Rom, det största får väl sägas vara att jag äntligen skaffat mig passerkort på the American Academy in Rome.
Det har tagit sin lilla tid, då det verkligen ligger fullkomligt off för det svenska institutet (tar en timme att ta sig dit), och orsaken till detta lär vara att dess benefaktör, J.P Morgan, ville lägga det där just för att kunna se ner på fransmännen.
Nåväl, underbart flådigt hus, med egen kaffebar, hisnande utsikt över Rom (och amerikanske ambassadören vid den Heliga Stolens krocket-plan), trevlig och social lunch att delta i om man så önskar och ett vidunderligt bibliotek. Typisk Oxbridge-imitation med mörkt trä, ett överflöd av brons-byster och galna lampetter, men lär tillbringa en hel del tid där.
Det enda tråkiga är de rigorösa säkerhetsbestämmelser som finns, som alltid införda post 9/11, med speciella passerkort med foto, ett batteri av säkerhetskameror, och inga grupper av utsocknes större än fem personer på institutet samtidigt. Man blir så dyster.

För att bli gladare igen kommer det som borde kommit under veckan, i den ständiga notisformen:

- FokusRom har heldag igen den 21 mars! Platsen är denna gång Lund, och programmet högintressant. (Men varför bara i Pdf? Ni får färre träffar på google, och är redan ganska svårhittade.) Önskar att jag kunde närvara!

- Skrattet får sitt i en UnderStreckare:

"Det stora antika premiärskrattet – det ”homeriska löjet” som man brukar kalla den kollektiva munterhet som gudarna i Olympen och grekerna framför Troja emellanåt hemföll åt – var inte ett vänligt skratt, det hade alltid ett offer. "

- I Uppsala hålls en det under våren en unik föreläsningserie: Theodore Markopoulos, Marie Curie-forskare i bysantinologi, kommer under vårterminen 2009 att hålla en föreläsningsserie om hellenistisk och medeltida grekisk syntax. Föreläsningarna hålls på engelska. De är i första hand tänkta för doktorander och C/D-studenter i grekiska och bysantinologi men är öppna för alla intresserade. Föreläsningsserien löper över sex onsdagar kl 16.15 med början den 25 februari. Lokal: seminarierum 9-3068.

- För att stanna i Uppsala, så gör där ÖG nation ansats att starta en språkpub, där alla som vill öva och dela med sig av sina språkkunskaper träffas. Detta är tänkt som ett utbyte av språkkunskaper och kan vara en möjlighet för studenterna vid moderna språk och lingvistik att få träffa personer som har det språk som de studerar som modersmål. Språkpuben/Language pub är öppet för alla (som har kårleg då detta hålls på nationen under kvällstid)som vill utbyta språkkunskaper med svenska och internationella studenter. Första datumet är den 11 mars, med start kl 19:00 på Östgöta Nation (Trädgårdsgatan 15).

- I Göteborg sker på lördag vad som jag tycker är den viktigaste disputationen i latin i år (ttela, väldens bästa tidning håller med mig och gav disputanden en halvsida), kl 10 på arkeologen. Ses där!

1 comment:

Bencio said...

"amerikanske ambassadören vid den Heliga Stolens krocket-plan"

Jag visste inte att USA tillsatt en ambassadör för Heliga Stolens krocket-plan.
:)