Monday, May 11, 2009

duobus

Då tvärvetenskap är det finaste som finns bjuds det på två tips, det första i Uppsala:

Action, Life and Happiness:
A Colloquium in Ancient Philosophy
Department of Philosophy, Uppsala University
May 28-30, 2009
English Park Campus
organised by the Understanding Agency programme and funded by Riksbankens Jubileumsfond
Thursday 28 May (Room, Eng 2-1077)


10.00 Opening words
10.15-11.30 Gösta Grönroos (Stockholm): 'Aristotle on Reason and Motivation'
coffee
12.00-13.15 Karen M. Nielsen (Western Ontario): 'Aristotle on Deliberation'
lunch
14.45-16.00 Erik Eliasson (Uppsala): 'Voluntary Action in the Didascalicus'
coffee
16.30-17.45 Frans Svensson (Uppsala & Arizona): 'The Primacy of the Virtuous Reconsidered'
18.00 Reception at the Philosophy Department (Engelska parken)
Friday 29 May (Room, Eng 2-1024)
10.15-11.30 John Cooper (Princeton): 'The Stoic Way of Life'
11.30-12.45 Gretchen Reydams-Schils (Notre Dame): 'Authority and Agency in Roman Stoicism'
lunch
14.15-15.30 Tony Long (Berkeley): 'Plotinus, Ennead 1.4, as Critical Commentary on the Eudaimonist Tradition'
coffee
16.00-17.15 Pauliina Remes (Uppsala): 'Inverting the Order of Priority: Plotinus and Simplicius on Action'
Saturday 30 May (Room, Eng 2-1024)
10.15-11.30 John Cooper (Princeton): 'Aristotle and Philosophy as a Way of Life'
Welcome!


Och så även något litet om vad som händer i Göteborg i höst, där FokusRom (ett fakultetsstött samarbetsprojekt mellan ämnena Antikens kultur och samhällsliv (AKS) och Latin vid Göteborgs och Lunds Universitet) ger kursen MONUMENT, MAKT, MINNE – TEXTENS ROLL I DET ROMERSKA STADSLANDSKAPET (15hp).

Kursen ges på halvtid under HT 2009. Undervisningen är huvudsakligen förlagd till Göteborg.
Kursen ges på avancerad nivå. För tillträde krävs 60 hp Antikens kultur och samhällsliv eller 30 hp Latin eller motsvarande.

No comments: