Thursday, May 07, 2009

laborare est orare

Några korta notiser, då det yrkesmässiga stjäl all tid, och det måste ju tyvärr gå först:

-Då flera kloka personer tipsat om den UnderStreckare som var häromdagen om Ciceros de oratore, är det väl inte bättre än att jag får lägga ut en länk till detta utmärkta referat av ett av hans mest inflytelserika verk, och som väl är det där det finns mest av honom själv i, om man ska tänka så modernt. (Det är dock en skandal at det av hans verk som är minst lika viktigt i sitt inflytande, De Re Publica, inte finns översatt till svanska, men retorik kanske säljer bättre än statskunskap.)

- Marilyn French har avlidit, och jag är något besviken över den bristande uppmärksamheten i medai, hennes Kvinnorummet är en vansinnigt inflytelserik feministisk text. Jag ahr läst den tillräckligt många gånger för att se vissa brister, men på senare år har de avsnitt i romanen som handlar om doktorandtiden och attityder till kvinnor i akademien (finns ett hysteriskt roligt avsnitt om damtoaletter och deras frånvaro vid Harvard) lästs om med stor behållning.

- Venanzio gör en ytterlig välgärning borta på grekbloggen och diskuterar kritiken av Björkesons Pindarosöversättning. Jag bläddrade i det där gula häftet av Fogelmark och undrade om jag på något sätt skulle ha orken, eller för den delen kompetensen att ta upp detta, så glädjen är stor att någon ids:

"Jag kan absolut se det stora värdet i att IB får sitt arbete “granskat i en seriös publikation”, som SF sedan säger under rubriken “Avslutande ord”. Den ström av superlativer som bland andra Sture Linnér låtit forsa över IB:s arbete innebär inte nödvändigtvis att detta arbete är oklanderligt, tvärtom är det nödvändigt och uppfriskande med olika synsätt. Jag vill även passa på att understryka min egen glädje över att det överhuvudtaget fortfarande finns några som är kvalificerade att utföra en kritisk granskning av en översättning av Pindaros till svenska."

På ett sätt är det sorgligt när en nyutkommen översättning bara överhopas med okritiskt beröm, har men gjort en ambitiös översättning vill man väl kanske ha en utförlig granskning, och den uppskattning som följer med en kunnig bedömmare som verkligen ser vilket jobb som lagts ner, samt att just få en diskussion om knepiga och omtvistade ställen.
(Men nej, allt får samma beröm, från Björkeson till skräckexemplet Kejsarhistorier/Historia Augusta...)

- Och här släpar man med en ung kollega på världens bästa museum, och denne förklarar sedan att gravstenar; they're not that exciting. Ungdomen idag!

No comments: