Friday, May 01, 2009

veniamus

Det är dags för årsmöte för KF i Uppsala, om vilket budskapet sprids genom följande utskick nedan. (Föreningen har även en begränsad nätnärvaro i form av en Facebook-grupp, som rekommenderas.) Även om man aldrig varit där tidigare är man varmt välkommen!

KLASSISKA FÖRENINGEN I UPPSALA
inbjuder till årsmöte måndagen den 18 maj 2009, kl. 18.30 (precis).

Efter årsmötet kommer vi att få lyssna till medlemmarna i Qumranseminariet, TD Mikael Winninge, Svenska Bibelsällskapet, prof. Bo Isaksson, Inst för lingvistik och filologi,
Uppsala, prof. Stig Norin, Teologiska institutionen, Uppsala samt doc. Mats Eskhult, Inst för lingvistik och filologi, Uppsala som kommer att presentera sitt projekt under titeln

Dödhavsrullarna på svenska.
En bakgrund och smakprov på några texter av olika genrer


Lokal: Engelska Parken. Humanistiskt Centrum Hus 16 sal 0043. Ingång Thunbergsv. 3 L, dvs längst bort mittemot kyrkogårdsmuren. Efter porten,passera ytterligare en dörr och tag sedan till höger.

Efter föreläsningen sedvanlig lätt supé till självkostnadspris
ALLA INTRESSERADE HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

No comments: