Monday, August 17, 2009

Pro scientia et sapientia

Några korta notiser denna regniga måndag:

- I en väldigt trevlig kommentar till mitt veliga inlägg om medlemskap i Klassikerförbundet bemöter Classicas-redaktör min kritik och uppmanar:

"Ett upprop här på Latinbloggen: skicka gärna texter med antik anknytning till mig (martina.finnskog@hotmail.com), så kan de publiceras i ett medlemsblad som läses av fler än de 350 medlemmar som förbundet utgör. Men ersättningen är 0 kronor..."

Kan väl dock vara en bra början för hugade journalistaspiranter, och läsarna är av yttersta kaliber och raffinemang.

- Ni minns hur gymnasielatinet lämnat den eviga ungdomens stad? Debattartikeln i UNT har följts upp av en utmärkt insändare (UNT 15/8) som ännu inte finns på nätet, och jag rekommenderar att ni alla letar reda på den snarast, den talande rubriken är "Intresse för latin i andra städer än Uppsala".

- En uppmuntrande själ sände mig detta skämt häromdagen, och nog lyste det upp tillvaron en smula:

"One day Gaius decided that he wanted to hear Cicero give a speech in the forum. So he tells his wife who packs him a small lunch and off he sets early in the morning. Gaius is gone all day and when he finally arrived home that night his wife asks him how Cicero's speech went. "Well," he said, "he is as fine an orator as they say." "What did he speak about?" Gaius' wife asks."I don't know." Gaius responds. "I didn't stay long enough to hear the verb."

- Slutligen, jag har länge funderat på en fin och snitsig ingång att ta upp Florence King, först tänkte jag göra det i samband med typ Pride, och sedan så där i allmänhet, men det blev aktuelt idag, då hon omnämns i en recension i SvD (visserligen bara i förbifarten, men ändå!), och jag kan sålunda ha orsak att gräva fram hennes "Confessions of a failed southern lady", där några av de bästa bitarna förenar latin, girl-on-girl action och Mississippi i en smaklig och emellanåt otäck röra:

"The Old South had revered the civilizations of the ancient Mediterranean; it was why Southern mansions had Doric columns, why Ole Miss and several other still offered a classics major, and why two young men in 1957 bore names like Augustus and Lucius. As a classical scholar, Bres was more truly Southern than the girls who called themselves belles, [...].

[...]
"Still thinking about the Southernness of classical studies, I ventured my opinion and asked the others what they thought.
Bres shook her head. "That was true once but today's Mississippians wouldn't by it. One way or another, Latin makes them mad.
"Why?" I asked.
"Three reasons." She shot a long index finger out of the relaxed curve of her fist. "Primo, it's catholic, so the baptists hate it. Secundo, it's the symbol of scholarship, so anti-intellectuals hate it. Tertio, the campus cuties hate it beacuse it has a reputation for being hard to learn, and that makes it unfeminine."

Ett lämpligt påpekande vore väl här att författaren till den välkända inkörsporten till klassiska studier, Donna Tartt, påbörjade sina universitetsstudier vid samma universitet (även om hon inte trivdes så bra).

4 comments:

Martina said...

Axel Hörstedt är härligt entusiastisk i sin insändare, men uppenbarligen inte medveten om den situation som råder i landet när det gäller klassiska språk på gymnasiet. Följer man Klassikerförbundets statistik under de senaste åren kan man lätt konstatera tre tendenser:

a) Högre kurser (Latin B och C) försvinner mer och mer. Latin C förekommer mycket sparsamt.
b) Stora städer koncentrerar sina utbildningar, varför latin förläggs enbart till en skola - om överhuvudtaget någon (detta har hänt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund).
c) Grekiska har så gott som rensats ut (Nyköping och Visby utgör glädjande undantag).

Det är sant, som Axel Hörstedt skriver, att det finns stora grupper på några platser. Men dessa är få. Trenden är tyvärr negativ, så det finns all anledning att vara bekymrad.

Som jag nämnt tidigare arbetar Klassikerförbundet för att latin skall vara obligatoriskt på det humanistiska programmet i den nya gymnasieskolan 2011, och vi uppvaktar skolor med pensionsavgångar i latin och skolor där man hotar att lägga ned eller har lagt ned latinet. Vad vi kan hoppas på är att regeringens gymnasiereform, som i mycket innebär en återgång till skolan sådan den såg ut före 1994, verkligen går igenom, och att det humanistiska programmet får likna den gamla humanistiska linjen så långt det är möjligt.

Martina igen said...

Blivande journalistämnen hälsas välkomna till Classica! Kan nämna att jag efter förra numret blev kontaktad av en man (vars son är medlem i Klassikerförbundet; mannen är f ö också läsare av Latinbloggen!) som skriver för en militärhistorisk tidskrift och sökte uppslag/medarbetare. Så visst har vi kvalificerade läsare och visst finns det chans att nå ut till många.

Anonymous said...

hej, jag skulle vilja ha hjälp med en översättning och visste inte vart jag skulle skriva. Har sett att du är grym på latin, så tänkte fråga. Skulle du kunna översätta "allt har en mening" med det menar jag att allt som händer i livet har en mening. Såg att du översatt liknande innan men förstod inte riktigt. Tacksam för svar! :)

MEE said...

Anonym- Om du läst ingressen (texten längst upp) skulle du veta att frågor i kommentarena EJ besvaras.