Sunday, August 02, 2009

litteras et artes nobis traditas excolere

Som alltid har det hänt saker medan man varit borta, och ni bör alla genast titta in hos Venanzio där ett ytterst spännande meningsutbyte utbrutit. Ni, lectores dilectissimi, kanske alla minns grekbloggens critique och presentation av granskningen av den senaste Pindaros' översättningen, på vilken författaren (av granskningen, inte Pindaros själv) nyss svarat i kommentarerna, och på vilket i sin tur den gode Venanzio nu bemött i en längre text.

Det finns mycket klokt där, och jag råder er att läsa den i sin helhet, men en kontrovers verkar vara skillnaden i synsätt mellan de parterna, den ene verkar bara blott vilja ha en helt vetenskaplig diskussion (vilket väl helt klart har sina förtjänster), medan den andre parten vet att verka på två olika nivåer, att å ena sidan vara vetenskaplig, men å andra sidan se behovet och nyttan av att låta filologi och de klassiska texterna skildras och diskuteras på en något mer lättsinnig (inte raljant) nivå, men en mer tillgänglig och, ja, underhållningsinriktad. En svår konst som jag tycket Venanzio bemästrar till fullo, och hans påpekande om anonymitet instämmer jag helt i.

Läs och betänk vilka möjligheter bloggmediet ger!

Slutligen, en liten "påannonsering" för vad som komma skall, idag tar den stora, gigantiska neo-latinkongressen, The Fourteenth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies, sina första staplande steg här i Uppsala. Över 200 filologer kommer släppas lösa för konferensande och vimlande, och latinbloggen kommer naturligtvis vara på plats och rapportera.

1 comment:

Svenske Floyd said...

Jag ser fram mot fältrapport(er)!