Saturday, February 25, 2006

Citius, Altius, Fortius

Då OS avslutas imorgon, så kanske det är dags att säga något om latinet i dessa spel.
De Olympiska spelens motto är inte "att kämpa väl", "det är viktigare att deltaga än att vinna", utan just ovan nämnda fras; Citius, Altius, Fortius
Dessa komparativ betyder "snabbare, högre, starkare", och kan väl sägas visar att det alltid har handlat om bättre resultat, inte internationellt broderskap.

Baron de Coubertin, spelens grundare, lånade motto från Fader Henri Martin Dideon, föreståndaren för Arcueil College i Paris. Fader Dideon ansåg att mottot beskrev de fantastiska resultaten som idrottarna vid hans skola uppnådde.
Coubertin tyckte det även kunde beskriva målen för alla stora athleter i världen.

Även flamman ska ha någon slags klassisk anknytning:

"The tradition of lighting an Olympic Flame comes from the ancient Greeks. During the Ancient Olympic Games, a sacred flame was lit from the sun’s rays at Olympia, and stayed lit until the Games were completed. This flame represented the "endeavor for protection and struggle for victory." It was first introduced into our Modern Olympics at the 1928 Amsterdam Games. Since then, the flame has come to symbolize "the light of spirit, knowledge, and life."

The Torch Relay also began in the Ancient Olympics and was revived at the 1936 Berlin Games. Originally, the torch was lit at Olympia in Greece and then carried by relay to the host-city of the games. The last runner carries the torch into the Olympic Stadium during the Opening Ceremony. The flame is then lit from the torch and will remain lit until it is extinguished during the Closing Ceremony. The Torch Relay symbolizes the passing of Olympic traditions from one generation to the next!"

http://www.janecky.com/olympics/flame.html
Men visst är det kul med alla guld!

1 comment:

Anonymous said...

I was looking the other day a documentary about the first Olympics, pretty amazing information on the first one ever held, specially the meaning of the torch and the flame.


------------------------------------------
viagra online