Friday, February 10, 2006

Octo pedes

En intressant kommentar på mina hastigt klottrade pluralfunderingar av venanzio:

"Som ett inlägg i den "engelska" stridsfrågan om hur octopus skall stavas måste följande argument nämnas. Octopus är, liksom schema och tema, inte ett latinskt ord, utan ett grekiskt, sammansatt av októ (ὀκτώ)- åtta, och poús (πούς) - fot. Härav följer att den som eftersöker "rätt" pluralform skall finna sitt mål i octopodes och ingen annan stans. Vi andra kan väl fortsätta med vårt invanda octopuses eller octopi för den delen.

Grekiska ord som slutar -ous blir oftast -us i latiniserad form, vilket torde förklara förvirringen kring dessa ords pluraländelse. Andra exempel på samma fenomen inkluderar Oedipus (Οἰδίπους - den svullenfotade) och Jesus (Ἰησούς - i sig en grecisering av hebr. yēshūă, "Jah är räddning").

Bläckfisk kallades lolligo eller sepia på latin. Linné var troligen den förste att använda sig av ordet octopus."

Jag står med huvudet böjt av blygsel. Pudet stultitiae meae. Hade inte tänkt efter alls.
Stort tack för inlägget!

1 comment:

venanzio said...

De rien.