Wednesday, February 15, 2006

Infelix mulier in academia

Intressant artikel i dagens GP.

"En mans möjlighet att bli professor är dubbelt så stor som en kvinnas. Endast fyra procent av de kvinnor som doktorerade i början av 90-talet hade lyckats bli professorer 12 år senare. Bland männen är det åtta procent. Männens chanser är alltså dubbelt så stora.
På torsdag presenterar Högskoleverket en rapport som slår fast den klara brist på jämställdhet som råder då det gäller tillsättningen av de mest statusfyllda tjänsterna inom högskolan."

Och man har ju valt helt fel område dessutom:

"Särskilt stor är bristen på jämställdhet inom humaniora och naturvetenskap/matematik. Minst är könsskillnaden bland samhällsvetare och jurister."

Matematik och naturvetenskap antar jag lider av detta då de är traditionellt "manliga" ämnen, men humanioran? Visserligen är även det av hävd "manliga" domäner (jo, faktiskt), men än idag? Är det att det numer närapå ses som ett kall?

"År 2004 var 16 procent av landets professorer kvinnor. Bland nybörjardoktoranderna är fördelningen mellan könen i dag jämn.
Helen Dryler tror inte att detta automatiskt på sikt kommer att leda till ett mer jämställt förhållande bland professorerna. Kvinnor har en tendens att försvinna på vägen mot professorstiteln."

Artikeln:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=259079
Lustigt nog finns idag en artikel på salon.com om hur pojkar eventuellt kan komma att börja kvoteras in på amerikanska college, då kvinnodominansen bland de nyantagna börjar bli överhängande.
Vad håller på att hända? Hur kommer detta sluta?

No comments: