Tuesday, April 12, 2005

Blanditia

Är dygden och viljan att verka för det allmäna bästa så stark att den ständigt besegrar lustan och lättjans lockelser? Det hävdas så hos darling Cicero, men jag tvekar. Viljan att stanna i sängen och äta bullar övervinner särdeles frekvent ens disciplin och avsikt att bege sig till biblioteket.
Dock, en ståtlig civilisation råder och ett och annat i vår stat fungerar, så det kanske ligger något i detta.

Läser Cicero, som synes, de Re Publica och funderar över dygd.

No comments: