Friday, April 29, 2005

Civilis societatis vinculum

Det närmar sig examenstider, och har du någon vän, bekant eller familjemedlem som nu ska in på den juridiska banan, och inte har en aning om vad som är en god present, så köp en trevlig fickplunta, puderdosa, snusdosa eller annat med slät yta och låt gravera in det förjande, ett storslaget citat ur darling Ciceros De re publica:

Quare cum lex sit civilis societatis vinculum, iusautem legis aequale, quo iure societatis civium teneripotest, cum par non sit condicio civium? Si enimpecunias aequari non placet, si ingenia omnium pariaesse non possunt, iura certe paria debent esse eorum interse, qui sunt cives in eadem re publica. Quid est enimcivitas nisi iuris societas civium?

Egenhändig, tafflig översättning:
Därför, då lagen är det civiliserade samhällets band,och lagens rätt dock är rättvis, med vilken rätt kanett samhälle hållas samman, då medborgarnas rätt ej ärlika? Ty då det ej är möjligt att utjämnaförmögenheterna, då allas förstånd ej kan varalikvärdigt, borde rättigheterna säkerligen vara lika bland dem som är medborgare i samma stat. Ty vad är en stat om inte ett förbund av rättvisa?

Garanterad succé!

No comments: