Friday, April 01, 2005

Sol et ver

Det är svårt att sitta inne och arbeta då vädret är så magnifikt. Lite Catullus för att beskriva läget:

Iam ver egelidos refert tepores,
iam caeli furor aequinoctialis
iucundis Zephyri silescit auris.

Dikt XLVI, om någon undrar.
Läser Cicero, dricker kaffe och oroar mig för mina latinelevers kommande besök.

No comments: