Thursday, March 31, 2005

Fulcrum librorum

Spenderade gårdagen med att sortera in böcker i mina fina nya hyllor och som en direkt följd, stjäla bokstöd på ett bibliotek som ska förbli namnlöst.
Bokstöd från bibliotek är de absolut bästa, enkla böjda plåtbitar, som kan ta enorma tyngder och de är ju gratis...
Läser Cicero.

1 comment:

malin c said...

som bibliotekarie kan jag liksom inte låta bli att försöka uppbåda någonslags upprördhet över stölderna men eftersom bokstöden fungerar så oerhört bra förstår jag suget efter dem