Tuesday, March 01, 2005

quo___eo

Jag tog mig i kragenoch har suttit med mitt projekt under eftermiddagen. Löste upp en snygg eo___quo konstruktion, lyckades utläsa desido som defido och njuter nu av en skildring i detta begravningstal av hur Gustav Eriksson, prinsens anherre, rycker regnum amplissimum ur påvens käftar.

No comments: