Thursday, March 03, 2005

In medias res

Wow, vad jag formulerade om Caesars hustru har faktiskt använts. Kolla länken:

http://www.realtid.se/ArticlePages/200503/03/20050303115744_Realtid170/20050303115744_Realtid170.dbp.asp

Eller om man inte har någon lust att klippa och klistra, så gå in på realtid.se och klicka på Göran Hägglund. Allra längst ned...

No comments: