Tuesday, March 15, 2005

Musica matris

Nix, fick tyvärr inget gjort igår. Kanske går det bättre idag.
Jag var och hälsade på min lilla mamma och då hon hörde att jag nyligen sett "The Magnificent Seven", halade hon fram noterna till signaturmelodin! Det var uppenbarligen många år sedan hon spelade det stycket på pianot, ty följande fras hördes upprepade gånger eka genom huset:

-O, God......G-minor..... Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuck....

Jag älskar min mor.

No comments: