Friday, April 22, 2005

Dux

Fascinerande seminarium igår om en latinsk1600-tals text som hyllar hertig Johan av Östergötland, Johan III:es yngre son.
Författaren hoppades uppenbarligen att hertig Johan skulle få efterträda Sigismund, sedan han avsatts, men tji fick han.
En smula för mycket rödvin och ingen sömn leder till en jobblös dag.
Skulle ha läst Cicero.

No comments: