Wednesday, April 27, 2005

Glorior

Måste bara skryta med att jag under de senaste dagarna avslutat hela 2 uppsatser, ett långt PM om Messenius, en professor i Uppsala vid 1600-talets början, samt en rörig sak som var på 21 sidor innan jag tog fram saxen, om poeten Catullus i den moderan litteraturen. Buga!

No comments: