Monday, February 18, 2008

longas condimus Iliadas

Under Odysseus är en blogg som, i s.k modern språkdräkt, återberättar Illiaden såsom Eurylochus dagbok.

Detta är helt enkelt lysande och faktiskt vansinnigt, samt återknyter till en lång tradition av att varje tidevarv gestaltar de eviga sagorna i sin form.

1 comment:

David Ekstrand said...

Aj då. Det här var inte bra. Hur ska man nu kunna få någonting gjort? :-)